Proč se říká „po přechodu“?

Protože klimakterium je skutečně přechodem, tedy předělem dvou míst, které jsou od sebe rozlišeny úsekem cesty, díky níž jsou tato místa vzájemně značně odlišná. Jedná se tedy o vhodně užitou metaforu, kterou lze zároveň vykládat též jako přejití do vývojově vyššího stádia životního cyklu ženy, které je definováno větší zralostí, nezávislostí a moudrostí. V souhrnu se tak lze na „ostrov na druhé straně“ dívat jako na příslib spokojené budoucnosti, nikoli jako na strašáka zabodnutého do země, který jen čeká, až se k němu přiblížíte, aby Vás mohl vyděsit k smrti.

Pohodové přejití je Vaším cílem

Stejně jako vše ostatní, otevřete svou mysl i srdce také menopauze a dění, které bude následovat po jejím skončení. Nejenže si tak usnadníte adaptaci na nové životní podmínky, ale svým pozitivním přístupem budete navíc preventivně předcházet možným psychickým komplikacím spojeným s přechodovým obdobím.

Categorized: Nezařazené